PROFIL PRACOWNIKA: Marek Molenda

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM


Asystent w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Anglistyki UŁ. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół e- oraz m-learningu w nauczaniu języków obcych, CALL oraz leksykografii pedagogicznej.

Staże naukowe i dydaktyczne w uczelniach zagranicznych (opcjonalne)

2013/14 Studia w Université Savoie-Mont Blanc

INNE

od 2018 – udział w projekcie Mistrzowie Dydaktyki

od 2018 – udział w projekcie Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim

od 2018 – udział w projekcie LLOM (Learning Languages Online in the Age of Mobility)

od 2018 – członek Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki

od 2018 — wydziałowy koordynator ds. e-learningu

od 2015/2018 — sekretarz w czasopiśmie naukowym Research in Language

od 2013 — członek grupy PELCRA (Polish & English Language Corpora for Research & Applications)

2012/2013 — przewodniczący koła naukowego PLOT (the PsychoLinguistic Open Team)

ZAINTERESOWANIA

  • Nauczanie i uczenie się języków wspomagane komputerowo
  • Leksykografia pedagogiczna
  • Językoznawstwo korpusowe
  • Dydaktyka szkoły wyższej
  • Instructioal Design

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 pokój: 4.07 90-236 Łódź