PROFIL PRACOWNIKA: Mikołaj Deckert

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracuję jako profesor uczelni w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki (Instytut Anglistyki) na Wydziale Filologicznym. Prowadzę badania oraz zajęcia dydaktyczne, w tym seminaria dyplomowe, na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Pełnię funkcje redaktora koordynującego proces recenzji w czasopiśmie Journal of Specialised Translation (JoSTrans), a także wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.ZAINTERESOWANIA

Moje badania koncentrują się wokół przekładu interlingwalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu audiowizualnego oraz dostępności mediów, a szerzej dotyczą języka w ujęciu kognitywnym.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-664-52-20

tel: 42-664-52-21

Pomorska 171/173 90-236 Łódź