PROFIL PRACOWNIKA: Agata Sadza

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykładowca przedmiotów związanych z przekładem, w tym przekładem specjalistycznym i kreatywnym. W pracy dydaktycznej i naukowej bazuje na wieloletnim doświadczeniu zawodowym - jako tłumacz przysięgły tłumaczy pisemnie i ustnie dla organów wymiaru sprawiedliwości, a także dla podmiotów i instytucji działających w obszarze prawa, biznesu i kultury, współprowadzi biuro tłumaczeń, w którym odpowiada za jakość świadczonych usług, rozwój merytoryczny i koordynację projektów tłumaczeniowych.

BIOGRAM

  • Mgr filologii angielskiej UŁ;
  • Tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • Wykładowca przedmiotów związanych z przekładem specjalistycznym na studziach dziennych (filologia angielska, translatoryka) i podyplomowych (PSTS) UŁ
  • W swojej codziennej pracy poza uczelnią tłumaczę, weryfikuję, zarządzam projektami tłumaczeniowymi

ZAINTERESOWANIA

Tłumaczę i kształcę tłumaczy - głównie w obszarze przekładu specjalistycznego (prawo, gospodarka) i kreatywnego (transkreacja).

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i współprowadzę biuro tłumaczeń, w którym priorytetem jest jakość świadczonych usług i relacja z klientami oraz wykonawcami.

W pracy naukowej i ze studentami staram się czerpać ze swoich doświadczeń na rynku tłumaczeniowym oraz obserwacji i refleksji na temat zachodzących w tym obszarze zmian.

Prywatnie jestem nałogową "czytaczką" i niestrudzoną organizatorką wszelkiego rodzaju projektów w społecznościach, w których funkcjonuję.

OSIĄGNIECIA

  • 2020, THE ŁÓDŹ-ZHAW DUO COLLOQUIUM ON "TRANSLATION AND MEANING": prelekcja pt. Polish Professional Sworn Translator's Code as a reference in teaching translation and training translators

<h1></h1>

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 4.08 90-236 Łódź