PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Bogucki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nadzór nad działalnością naukową pracowników Zakładu, przygotowywanie obsady zajęć dydaktycznych i organizacja konferencji zakładowych

Do zakresu działania prorektora do spraw współpracy z zagranicą należą sprawy:

 • nawiązywania współpracy Uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi;
 • realizacji współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi (umowy o współpracy);
 • nadzoru nad rekrutacją, procesem kształcenia i pobytami studentów zagranicznych;
 • koordynacji i wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych;
 • organizacji oficjalnych wizyt zagranicznych, a także przedstawicieli instytucji krajowych, z którymi Uczelnia współpracuje lub zamierza podjąć współpracę;
 • przynależności Uczelni i pracowników do międzynarodowych organizacji;
 • działalności związanej z międzynarodową promocją i informacją o Uczelni,
 • nadzoru nad wyjazdami zagranicznymi nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych Uczelni oraz przyjazdami osób z zagranicy;
 • nadzoru nad realizacją projektów wspierających umiędzynarodowienie Uczelni oraz umiędzynarodowienie projektów edukacyjnych;
 • organizacji International HUB;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zlecone przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Pracownik badawczo-dydaktyczny. Prowadzę zajęcia seminaryjne i wykładowe z zakresu teorii przekładu, prace magisterskie i doktorskie.

BIOGRAM

Łukasz Bogucki jest absolwentem filologii angielskiej (1993). Doktorat z przekładoznawstwa obronił w roku 1997, zaś habilitację w roku 2005. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Łukasz Bogucki ma bogaty dorobek naukowy w zakresie teorii przekładu audiowizualnego i wspomaganego komputerowo. Prof. Bogucki jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; jest również współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. Oprócz przekładu audiowizualnego, w zakres zainteresowań naukowych prof. Boguckiego wchodzi teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

ZAINTERESOWANIA

Teoria i praktyka przekładu specjalistycznego, ustnego i audiowizualnego. Przekład intersemiotyczny, maszynowy i wspomagany komputerowo.

OSIĄGNIECIA

Ponad 30 staży naukowych i wizyt studyjnych w uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Turcji, Portugalii, Szwecji, Litwie i Szwajcarii. Uczestnik CETRA Summer Research Seminar for Translation, Communication and Cultures, Leuven, 1995.

Nagrody Rektora UŁ i WSSM za działalność naukową (2007, 2010, 2016, 2020).

Złota Odznaka UŁ (2018).

liczne referaty plenarne i wykłady gościnne, m. in. UAM, UŚ, UJ, UW, UWr, UWM, UŁ.

promotorstwo 5 rozpraw doktorskich i ok. 200 prac magisterskich i licencjackich.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Narutowicza 68 90-136 Łódź

tel: 501-079-031

Pomorska 171/173 pokój: 4.07 90-236 Łódź