Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Opis zadań

Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii są zagadnienia związane z logopedią, dialektologią oraz onomastyką historyczną i współczesną.

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii współpracuje licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Zakładem Ukrainistyki UMCS (Lublin), Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie (Białoruś). Prowadzi także współpracę personalną z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), Słoweńską Akademią Nauki i Sztuki w Ljubljanie (Słowenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytetem Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytetem Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem w Kazaniu, Wołgogradzie, Syberyjskim Uniwersytetem w Krasnojarsku.


Najważniejsze publikacje:

  • Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, 2020, red. E. Zając, M. Szurek, Łódź.
  • Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, 2018, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź.
  • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, 2016, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź.
  • „Amor verborum nos unit”. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, 2015, red. P. Stalmaszczyk, I. Jaros, Łódź.
  • „Logopaedica Lodziensia”, 2017, nr 1, red. I. Jaros, Łódź.
  • „Logopaedica Lodziensia”, 2018, nr 2, red. I. Jaros, Łódź.
  • „Logopaedica Lodziensia”, 2019, nr 3, red. I. Jaros, Łódź.
  • „Logopaedica Lodziensia”, 2020, nr 4, red. I. Jaros, Łódź.


Koła naukowe

Dialektologiczne Koło Naukowe: opiekun - dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe: opiekun - dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak Firadza, dr Mateusz Szurek


Studia podyplomowe

Logopedia medialna z logopedią ogólną: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomo...

Neurologopedia: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomo...

Rehabilitacja zaburzeń głosu: https://dialektologia.uni.lodz.pl/studia-podyplomo...


Dane kontaktowe

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  • Pomorska 171/173 (Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii) 90-236 Łódź
tel: 42-635-67-57 e-mail: www: dialektologia.uni.lodz.pl

Skład osobowy