Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Opis zadań

Przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii są zagadnienia związane z logopedią, dialektologią oraz onomastyką historyczną i współczesną.

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii współpracuje licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Zakładem Ukrainistyki UMCS (Lublin), Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie (Białoruś). Prowadzi także współpracę personalną z Narodową Akademią Nauk Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeńskim (Austria), Słoweńską Akademią Nauki i Sztuki w Ljubljanie (Słowenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytetem Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytetem Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem w Kazaniu, Wołgogradzie, Syberyjskim Uniwersytetem w Krasnojarsku.


Najważniejsze publikacje:

 • J. Antczak-Kujawin, 2021, Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia się fizjologicznego, Łódź.
 • Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, 2020, red. E. Zając, M. Szurek, Łódź.
 • Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, 2018, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, Łódź.
 • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, 2016, red. I. Jaros, R. Gliwa, Łódź.
 • „Amor verborum nos unit”. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali, 2015, red. P. Stalmaszczyk, I. Jaros, Łódź.
 • S. Gala, 2014, Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych, pod red. I. Jaros, Łódź.
 • K. Sicińska, 2013, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii), Łódź.
 • R. Marciniak-Firadza, 2013, Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, cz. I. Studium słowotwórczo-leksykalne, cz. II. Słownik, Łódź.
 • I. Ejsmunt-Wieczorek, 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Łódź.
 • I. Jaros, 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Łódź;
 • Atlas gwar polskich, w: „Prace Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk”, t. 1, 1998, „Małopolska” (K. Dejna), Warszawa , t. 2, 2000, „Mazowsze”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala, A. Zdaniukiewicz, F. Czyżewski), t. 3, 2001, „Śląsk”, Warszawa (K. Dejna, S. Gala), t. 4, 2002, „Wielkopolska. Kaszuby”, Warszawa (K. Dejna).


 • „Logopaedica Lodziensia”, 2017, nr 1, red. I. Jaros, Łódź.
 • „Logopaedica Lodziensia”, 2018, nr 2, red. I. Jaros, Łódź.
 • „Logopaedica Lodziensia”, 2019, nr 3, red. I. Jaros, Łódź.
 • „Logopaedica Lodziensia”, 2020, nr 4, red. I. Jaros, Łódź.
 • „Logopaedica Lodziensia”, 2021, nr 5, red. I. Jaros, Łódź.
 • „Logopaedica Lodziensia”, 2022, nr 6, red. I. Jaros, Łódź.


Koła naukowe

Dialektologiczne Koło Naukowe: opiekun - dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe: opiekun - dr Mateusz Szurek


Studia podyplomowe

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Neurologopedia

Rehabilitacja zaburzeń głosu


Dane kontaktowe

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-635-67-57 e-mail: www: polonistyka.uni.lodz.pl

Skład osobowy