PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Gacka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Prowadzę zajęcia na studiach dziennych na kierunkach logopedia z audiologią i logopedia, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych neurologopedia
  • Koordynuję pracę Laboratorium Logopedycznego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii
  • Jestem wiceprzewodniczącą łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

BIOGRAM

W latach 1989-2009 pracowałam jako logopeda w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi diagnozując i prowadząc terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. W latach 2006-2009 byłam biegłą z zakresu logopedii w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

W latach 2009-2014 byłam zatrudniona jako adiunkt w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Jestem czynnym zawodowo logopedą.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce diagnozy i terapii opóźnień rozwoju mowy o różnej etiologii, wczesnej interwencji logopedycznej, zagadnieniach związanych z rozwojem i zaburzeniami mowy u dzieci z porodów przedwczesnych oraz stymulacji rozwoju językowego.

KONTAKT I DYŻURY