PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Sicińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska oraz na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia. Moja działalność naukowa dotyczy historii języka polskiego, dialektologii oraz stylistyki. Pełnię funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii. Jestem zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN".

BIOGRAM

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera”, zaś stopień doktora habilitowanego w 2014 r. na podstawie monografii „Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)”. Od 2004 r. pracuję w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-52-24

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:00-15:30 13.06.2023, pokój 3.68
środa: 13:30-15:00 21.06.2023, pokój 3.68
czwartek: 13:00-14:30 29.06.2023, pokój 3.68