PROFIL PRACOWNIKA: Izabela Ejsmunt-Wieczorek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia na studiach dziennych na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia oraz filologia polska. Jestem opiekunem kierunkowym praktyk logopedycznych oraz koordynatorem w Uczelnianej Komisji Do Spraw Jakości Kształcenia.

KONTAKT I DYŻURY