PROFIL PRACOWNIKA: Mateusz Szurek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu
  • wiceprzewodniczący łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
  • opiekun naukowy Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii
  • opiekun kierunkowy praktyk logopedycznych
  • pełnomocnik ds. promocji kierunków: logopedia z audiologią, logopedia, logopedia medialna z logopedią ogólną, neurologopedia, rehabilitacja zaburzeń głosu

BIOGRAM

Dr Mateusz Szurek pracuje w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich na kierunku logopedia z audiologią, studiach magisterskich na kierunku logopedia oraz na studiach podyplomowych neurologopedia, logopedia medialna z logopedią ogólną oraz rehabilitacja zaburzeń głosu.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowo-badawcze dr. Mateusza Szurka koncentrują się wokół zagadnień związanych z neurologopedią, ontolingwistyką, neurolingwistyką, oligofrenologopedią, a także rehabilitacją zaburzeń głosu.

W praktyce klinicznej specjalizuje się w rehabilitacji osób z zaburzeniami głosu o różnej etiologii oraz w pracy z osobami zawodowo posługującymi się głosem. Ponadto diagnozuje i prowadzi terapię neurologopedyczną osób dorosłych. Pracuje także z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

KONTAKT I DYŻURY

pokój 3.68: 42-665-52-24

Pomorska 171/173 (Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii) pokój: 3.68 90-236 Łódź