Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Opis zadań

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej to jednostka w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii kształcąca osoby zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako obcego / drugiego. Członkowie Zakładu prowadzą badania z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, a także szeroko zakrojone badania nad współczesnym językiem polskim, zwłaszcza w odmianie medialnej.

Dane kontaktowe

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
e-mail: www: www.klsik.uni.lodz.pl

Skład osobowy