PROFIL PRACOWNIKA: Iwona Dembowska-Wosik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć z zakresu językoznawstwa oraz w ramach specjalizacji "Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego" oraz "Kształcenie specjalistyczne z języka polskiego jako obcego/drugiego".

Prowadzenie badań naukowych w obrębie językoznawstwa stosowanego (glottodydaktyka polonistyczna, lingwistyka kulturowa, pragmalingwistyka).

Organizacja i przewodniczenie komisji w ramach państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.89 90-236 Łódź