PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Kaźmierczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

* prowadzenie zajęć na specjalizacji: Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego oraz Kształcenie specjalistyczne z języka polskiego jako obcego/drugiego,

* prowadzenie zajęć z zakresu językoznawstwa dla studentów filologii polskiej,

* prowadzenie zajęć z kultury języka dla studentów dziennikarstwa,

* prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu Polish Culture For Foreigners dla studentów programu Erasmus

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej) pokój: 3.89, 3.90 i 3.91 90-236 Łódź