Instytut Kultury Współczesnej

Opis zadań

W Instytucie Kultury Współczesnej prowadzone są badania w zakresie kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, teatru, filmu, mediów audiowizualnych i cyfrowych.

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Współczesnej

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-33 e-mail: www: ikw.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek