PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Golańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

W 2002 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku stosunki międzynarodowe. W międzyczasie, w latach 1999-2000 studiowałam na Université Jean Moulin Lyon 3 (DEUF, licence, gestion). Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki) otrzymałam w 2006 roku. Wcześniej, w latach 2005-2006, przebywałam w ramach grantu Rządu Królestwa Niderlandów na stażu badawczym w Uniwersytecie w Utrechcie (Faculty of Arts), gdzie pracowałam pod kierunkiem prof. Rosi Braidotti. W 2018 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwa, w oparciu o cykl prac poświęcony zagadnieniom nowego materializmu w studiach nad pamięcią kulturową.

Odbyłam staże badawcze we Freie Universitat Berlin, JFK Institute for North American Studies (2007), Florida International University w Miami (2010), Columbia University w Nowym Jorku (2015), University of New South Wales w Sydney (2015) oraz Victorian College of the Arts w Melbourne (2015).

ZAINTERESOWANIA

W pracy badawczej zajmuję się przede wszystkim krytycznymi studiami nad przestrzenią z perspektywy kulturoznawczej i antropologicznej. Interesuje mnie przestrzeń i relacje przestrzenne w odniesieniu do polityki państwowej i międzynarodowej, ale także w skali domu czy bezpośredniego otoczenia. Moje aktualne badania koncentrują się na kulturowych ujęciach konfliktów (zwłaszcza etnonarodowych), militaryzacji, (etno)nacjonalizmach, zagadnieniach ludobójstwa, miastobójstwa i ekobójstwa oraz konsekwencji tych procesów dla relacji społecznych w rozmaitych aspektach. Zajmuję się także problematyką pamięci kulturowej (zwłaszcza w społeczeństwach post-traumatycznych), traumą w sztuce, aktywizmem społecznym oraz wykorzystaniem sztuki w edukacji. Eksploruję również współczesne tendencje w teoriach feministycznych i dekolonialnych oraz inspirowane nimi kreatywne metodologie stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.

OSIĄGNIĘCIA

Lista moich najważniejszych publikacji znajduje się na stronie PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70939e878c28a0473add30).

Od stycznia 2021 roku pełnię rolę kierowniczki projektu OPUS 19 (NCN, HS5): Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku.

Od września 2022 roku będę realizować projekt zatytułowany Zranione wspólnoty: pamięć o miastobójstwie w twórczości artystów należących do diaspory irackiej i syryjskiej w Stanach Zjednoczonych. Badania prowadzone będą w ramach grantu NAWA (program Bekker) na Columbia University in the City of New York, na zaproszenie prof. Marianne Hirsch.

Od października 2022 roku będę pełnić rolę kierowniczki projektu OPUS 21 (NCN, HS2): Sprawczość rzeczy (których już nie ma): pamięć o miastobójstwie w twórczości irackich i syryjskich artystów we Francji i Wielkiej Brytanii.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Katedra Badań Kulturowych) pokój: 3.28 90-236 Łódź