Biuro ds. Obsługi Studentów

Opis zadań

Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego zajmuje się kompleksową obsługą administacyjną studentów wydziału oraz ich toku studiów, w tym:

  • przygotowaniem i wydawaniem legitymacji studenckich oraz ich przedłużaniem
  • obsługą systemów informatycznych USOS, APD, POLON w zakresie danych studentów wydziału
  • rozliczaniem etapów studiów
  • wydawaniem zaświadczeń
  • przygotowaniem i wysyłaniem skreśleń z listy studentów
  • przygotowaniem protokołów egzaminów dyplomowych
  • drukowaniem i wydawaniem dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu (w tym duplikatów)
  • obsługą absolwentów wydziału (np.wydawaniem zaświadczeń dla potrzeb emerytalnych)
  • bezpośrednią współpracą z władzami wydziału w sprawach studentów wydziału

Dane kontaktowe

Biuro ds. Obsługi Studentów

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Skład osobowy