Instytut Anglistyki

Opis zadań

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką badawczo-dydaktyczną afiliowaną przy Wydziale Filologicznym UŁ. Instytut koordynuje studia na kierunku filologia angielska I i II stopnia, oferując studentom do wyboru specjalność nauczycielską i translatorską, a na studiach magisterskich dodatkowo specjalność "Kultura, media i komunikacja".


Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu skupiają się na zagadnieniach językoznawstwa i literaturoznawstwa. W ramach Instytutu działają zakłady zajmujące się m. in. językoznawstwem korpusowym i komputerowym, translatoryką i glottodydaktyką, pragmatyką, dramatem brytyjskim oraz literaturą brytyjską i północnoamerykańską.

Instytut Anglistyki UŁ jest jednostką o nowoczesnym profilu badawczym, otwartą na współpracę z zagranicą i aktywną na polu realizacji projektów i grantów badawczych. Więcej informacji o projektach znaleźć można na stronie http://anglistyka.uni.lodz.pl/instytut/projekty-badawcze/

Dane kontaktowe

Instytut Anglistyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-664-52-20 e-mail: www: http://anglistyka.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek