PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Cieślak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Pracuję w Zakładzie Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu, gdzie zajmuję się angielskim dramatem okresu Renesansu, szczególnie twórczością Williama Shakespearea, a także związkami między literaturą a współczesnymi mediami w ujęciu badań kulturowych. Główne obszary moich zainteresowań naukowych to feminizm i badania genderowe oraz queerowe, posthumanizm oraz materializm kulturowy i nowy materializm. Te ujęcia teoretyczne służą mi do badania obszarów przecięć i przenikań między literaturą a mediami. Jestem autorką monografii Screening Gender in Shakespeare’s Comedies (Rowman & Littlefield, 2019).

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

środa: 11:30-13:30