PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Cieślak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykładowczyni i badaczka w Zakładzie Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu.

Główne zainteresowania badawcze: twórczość Williama Shakespearea, adaptacje literatury, teoria adaptacji, feminizm i badania genderowe oraz queerowe, posthumanizm, nowy materializm.

Obszary dydaktyczne: literatura brytyjska, literatura i adaptacja, seminaria licencjackie i magisterskie, pisanie akademickiego.

Koordynatorka przedmiotów pisanie i analiza tekstów oraz pisanie i argumentacja.

BIOGRAM

Pracuję w Zakładzie Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu, gdzie zajmuję się angielskim dramatem okresu Renesansu, szczególnie twórczością Williama Shakespearea, a także związkami między literaturą a współczesnymi mediami w ujęciu badań kulturowych. Główne obszary moich zainteresowań naukowych to feminizm i badania genderowe oraz queerowe, posthumanizm oraz materializm kulturowy i nowy materializm. Te ujęcia teoretyczne służą mi do badania obszarów przecięć i przenikań między literaturą a mediami. Jestem autorką monografii Screening Gender in Shakespeare’s Comedies (Rowman & Littlefield, 2019).

Prowadzę zajęcia na studiach I oraz II stopnia: literatura brytyjska, literatura i adaptacja, seminaria licencjackie i magisterskie. Współpracuję z kierunkiem Gemma, gdzie prowadzę zajęcia z pisania akademickiego oraz seminaria magisterskie.

ZAINTERESOWANIA

angielski dramat okresu Renesansu

twórczość Williama Shakespearea

adaptacje kanonicznych tekstów literackich

teoria adaptacji

feminizm oraz badania gender

posthumanism

nowy materializm

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00