PROFIL PRACOWNIKA: Anna Cichosz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • działalność naukowa (prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa historycznego i korpusowego, w szczególności języka staroangielskiego, udział w realizacji projektów naukowych prowadzonych w zakładzie)
  • działalność dydaktyczna (zajęcia dotyczące historii języka angielskiego, fonetyki i fonologii)
  • działalność organizacyjna związana z zarządzaniem Instytutem Anglistyki (w ramach pełnienia funkcji zastępcy dyrektora IA)

BIOGRAM

Moje zainteresowania naukowe są ściśle związane z językoznawstwem historycznym, a w szczególności z historią języków starogermańskich, w tym głównie (choć nie wyłącznie) z językiem staroangielskim. W swoich badaniach wykorzystuję metodologię korpusową do analizy szyku zdania w języku staroangielskim. Obecnie zajmuję się przede wszystkim badaniem różnic składniowych i frazeologicznych pomiędzy poszczególnymi tekstami i rodzajami tekstów w korpusie prozy staroangielskiej oraz powiązaniami między łacińskimi tekstami źródłowymi a ich staroangielskimi tłumaczeniami.

KONTAKT I DYŻURY