PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Dobrogoszcz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • działalność naukowa: badania w zakresie literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze, w szczególności literatury brytyjskiej oraz filmu
  • działalność dydaktyczna: prowadzenie zajęć kursowych oraz seminariów dotyczących literatury i kultury brytyjskiej oraz przekładu literackiego
  • działalność organizacyjna: organizacja pracy Instytutu Anglistyki

BIOGRAM

Główne obszary moich zainteresowań naukowych to współczesna literatura brytyjska i postkolonialna, poststrukturalistyczna i psychoanalityczna teoria literatury, badania posthumanistyczne, a także film współczesny oraz studia kulturowe. Publikowałem artykuły poświęcone twórczości takich pisarzy jak Julian Barnes, Ian McEwan, Michel Faber, Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Ali Smith czy Jeanette Winterson. Jestem redaktorem pracy Nobody Expects the Spanish Inquisition: Cultural Contexts In Monty Python (Rowman and Littlefield, 2014). Opublikowałem również monografię Family and Relationships in Ian McEwan’s Fiction (Lexington Press, 2018). Współredagowałem zbiór Reading Graham Swift (Lexington Press, 2019). Przełożyłem na język polski kluczową dla teorii postkolonialnej pracę Homiego K. Bhabhy Miejsca kultury, a także wiele innych tekstów krytycznych i literackich, m.in. autorstwa Haydena White’a, Dipesha Chakrabarty’ego i Margaret Atwood. Obecnie kieruję projektem NCN nr 2019/33/B/HS2/00131 "Word, Sound and Image: Intertextuality in Music Videos" ("Słowo, dźwięk, obraz – intertekstualność w teledyskach").

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

e-mail: tomasz.dobrogoszcz@uni.lodz.pl

Dyżury

wtorek: 10:30-11:30
czwartek: 10:30-11:30