Administracja Wydziału Filologicznego

Opis zadań

Do zadań Administracji Wydziału Filologicznego należy kompleksowa obsługa administracyjna spraw związanych z funkcjonowaniem Wydziału Filologicznego.

W skład Administracji Wydziału wchodzą następujące jednostki:

- Biuro ds. Obsługi Studentów

- Biuro Dziekana

- Dział ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej

- Centrum Rozwoju Wydziału

- sekretariaty jednostek

Dane kontaktowe

Administracja Wydziału Filologicznego

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
  • Pomorska 171/173 pokój: 3.19 90-236 Łódź
tel: 42-635-68-73 e-mail: www: www.filolog.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek