PROFIL PRACOWNIKA: Angelina Kusowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Odpowiadam za szeroko rozumiane działania promocyjne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Do moich obowiązków należą m.in.:

 • obsługa wydziałowych kanałów w mediach społecznościowych;
 • organizacja eventów (np. Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego UŁ, Gala Absolwentów, spotkania z dziennikarzami i pisarzami, konferencje naukowe itp.);
 • budowanie i utrzymywanie relacji ze studentami (koordynowanie wspólnych projektów, np. organizacja sesji zdjęciowych, promocja studenckich akcji przygotowywanych w ramach zajęć);
 • tworzenie tekstów na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Wydziału;
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w newsletterze pracowniczym
 • codzienna współpraca ze wszystkimi pracownikami Wydziału oraz innymi jednostkami administracji centralnej uczelni (w tym Centrum Komunikacji i PR UŁ);
 • nagrywanie oraz montaż materiałów wideo;
 • ekspozycja plakatów na Wydziale;
 • publikowanie zapowiedzi konferencji na stronie Wydziału;
 • oprowadzanie wycieczek szkolnych po budynku Wydziału.

BIOGRAM

Z zamiłowania twórczyni materiałów audiowizualnych, z wykształcenia dziennikarka, w planach na przyszłość badaczka. Zawodowo redaktorka SEO treści wszelkiej maści. Zdobyłam doświadczenie zawodowe na różnorodnych stanowiskach związanych z marketingiem, dziennikarstwem czy obsługą klienta. Umiejętności praktyczne rozwijałam początkowo w łódzkich organizacjach studenckich:

 • Studenckie Radio "ŻAK" Politechniki Łódzkiej (wydawca magazynów, redaktor treści, reporter, zastępca Redaktora Naczelnego, szef Teamu Serwisowego, realizator dźwięku, organizacja szkoleń i eventów, komunikacja zewnętrzna, organizacja pracy)
 • Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe UŁ (organizacja konferencji, planowanie i tworzenie treści audiowizualnych)
 • SKN Social Force Socjologii i Pracy Socjalnej (opieka nad mediami społecznościowymi, organizacja konferencji i eventów, organizacja akcji charytatywnych, organizacja szkoleń, komunikacja zewnętrzna, organizacja pracy)
 • Studencki Serwis EVERY. (Redaktor Naczelny, korekta treści, opieka nad mediami społecznościowymi, komunikacja zewnętrzna, organizacja pracy)

Podczas studiowania dziennikarstwa i komunikacji społecznej nowe umiejętności wykorzystywałam na stanowisku redaktora treści na portalu poświęconemu tematyce uczelnianej, a także na stanowisku reportera i wydawcy w publicznej stacji telewizyjnej. Po ukończeniu studiów I stopnia oraz podjęciu nauki na studiach magisterskich na kierunku socjologia rozpoczęłam kilkumiesięczny staż w firmie rekrutacyjnej, w której później zostałam zatrudniona na stanowisku copywritera. Zdobywam także sukcesywnie doświadczenie w zakresie optymalizacji wyszukiwarek internetowych (SEO) w łódzkiej firmie pozycjonującej strony. Zrealizowanie stażu Students' Power w 2023 roku pozwoliło mi zdobyć zatrudnienie w zespole ds. promocji na Wydziale Filologicznym UŁ.

 • TVP 3 Łódź (wydawca, reporter - przygotowywanie i współrealizowanie materiałów telewizyjnych w ramach magazynu informacyjnego)
 • HRose Agency (rekruter, copywriter - wyszukiwanie kandydatów, kontakt z klientami, tworzenie treści eksperckich w zakresie marketingu i zarządzania)
 • BLUMO Łódź (copywriter, redaktor SEO - optymalizacja, redakcja tekstów, tworzenie treści, zarządzanie mediami społecznościowymi firm)
 • Zespół ds. promocji Centrum Rozwoju Wydziału Filologicznego (referent ds, promocji - tworzenie treści i materiałów audiowizualnych, planowanie i organizacja eventów, komunikacja społeczna, PR)

ZAINTERESOWANIA

 • Marketing, zarządzanie, PR, HR
 • Branża rozrywkowa, kulturalna i turystyczna
 • Radio, telewizja, prasa
 • Działalność akademicka
 • Realizacja dźwięku i obrazu
 • Komunikacja społeczna
 • Wpływ AI na rozwój cywilizacji

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-68-77

e-mail: angelina.kusowska@filologia.uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 3.15 90-236 Łódź