PROFIL PRACOWNIKA: Wiktor Kaźmierczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Wykonywanie kserokopii, wydruków oraz skanów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych wraz prowadzeniem rejestru usług ksero i drukowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Wydziału.
 • Wsparcie w zakresie wykorzystywania sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Czuwanie nad prawidłowym działaniem sprzętu audio-video oraz komputerowego znajdującego się w aulach oraz salach dydaktycznych w budynku Wydziału.
 • Wsparcie techniczne w zakresie obsługi sprzętu audio-video dostępnego na Wydziale.
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego (komputery i laptopy).
 • Instalacja oprogramowania systemowego (komputery i laptopy).
 • Diagnostyka i naprawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video
 • Koordynacja pracy serwisów zewnętrznych sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek.
 • Kalkulacja kosztów usługi naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Instalacja nowego sprzętu komputerowego, drukarek oraz innych urządzeń peryferyjnych.
 • Obsługa rezerwacji sal na potrzeby studentów za pośrednictwem poczty rezerwacje@uni.lodz.pl . Prowadzenie harmonogramu rezerwacji wraz z ewidencją użytkowników wraz z przygotowaniem technicznym sal.
 • Obsługa dostaw urządzeń peryferyjnych i akcesoriów. Przyjęcie, opatrzenie numerem inwentarzowym urządzenia (o ile dotyczy) oraz wydanie za potwierdzeniem zamawiającemu.
 • Wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-53-56

Pomorska 171/173 pokój: 3.36 90-236 Łódź