PROFIL PRACOWNIKA: Bartosz Burski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Odpowiadam za szeroko rozumiane działania promocyjne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Do zakresu moich obowiązków należą m.in.:

 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja strategii promocyjnej i komunikacyjnej Wydziału;
 • organizacja pracy wydziałowej grupy ds. promocji (w tym kontakty z kierunkowymi pełnomocnikami ds. promocji);
 • kontaktyz Centrum Promocji UŁ;
 • zarządzaniekanałami komunikacji Wydziału (zwłaszcza: dobór i publikacja treści na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UŁ, przygotowywanie i wysyłka wydziałowego newslettera, wsparcie działań w mediach społecznościowych (w zakresie przygotowywania grafik oraz wykonywania zdjęć), administracjastroną Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ);
 • przygotowywanie projektów graficznych (m.in. ulotki, plakaty, zaproszenia na ogólnowydziałowe wydarzenia; prezentacjewyświetlane podczas wydarzeń, wydruki okazjonalne);
 • wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej Wydziału(kontakt z CP UŁ w celu aktualizacji i opracowywania nowych logotypów; baza wydziałowych logotypów dostępna jest tutaj: https://www.filolog.uni.lodz.pl/logotypy);
 • projektowanie i zamawianie wydziałowych gadżetówpromocyjnych;
 • koordynacja Dnia Otwartego i wsparcie przyorganizacji innych wydarzeń ogólnowydziałowych (np. Gala Absolwentów, spotkaniaz gośćmi, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego) oraz zewnętrznych (np. SalonMaturzystów PERSPEKTYWY);
 • ekspozycja plakatów na Wydziale;
 • bieżące wsparcie w działaniach organizacyjnych podczas projektów realizowanych przez Radę Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego UŁ;
 • dystrybucja gadżetów reklamowych na konferencje (realizacja zamówień składanych przez pracowników – organizatorów konferencji; katalog gadżetów: https://www.filolog.uni.lodz.pl/gadzety-i-materialy-drukowane);
 • oprowadzanie wycieczek szkolnych po budynku Wydziału;
 • przyjmowanie zapisów do wydziałowego pokoju zagadek i czuwanie nad przebiegiem zabawy;
 • opieka nad studentami odbywającymi praktyki w wydziałowym zespole ds. promocji w miesiącach wakacyjnych.


Dodatkowe zajęcia i umiejętności:

BIOGRAM

Jestem absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia licencjackie oraz magisterskie) ze specjalizacją reklama, public relations i promocja firmy; w trakcie studiów licencjackich byłem również stypendystą programu ERASMUS (Universität Augsburg, kierunek: Medien und Kommunikation).

Swoją karierę zawodową związałem z dziennikarstwem oraz public relations; posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w promocji firm i instytucji z branży sportowej i edukacyjnej.

ZAINTERESOWANIA

Social media, marketing, piłka nożna.

OSIĄGNIĘCIA

 • stypendysta Prezesa Rady Ministrów 2007/2008;
 • czterokrotny stypendysta Rektora UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-68-77

Pomorska 171/173 (Centrum Rozwoju Wydziału) pokój: 3.15 90-236 Łódź