Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

Opis zadań

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego został założony przez prof. Elżbietę H. Oleksy w 1992 r. i był pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W październiku 2006 r. ON-BPK został wcielony w strukturę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (WSMiP). Od września 2020 roku ON-BPK jest jednostką umiejscowioną na Wydziale Filologicznym UŁ. Działalność ON-BPK obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe i dydaktykę w zakresie gender/women’s studies, badań feministycznych, polityki gender mainstreaming oraz skutecznych instrumentów przeciwdziałania wszelkiego typu wykluczeniu społecznemu. ON-BPK systematycznie angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z problematyką gender, równouprawnieniem kobiet i mężczyzn oraz działaniami antydyskryminacyjnymi.

Projekty w ON-BPK UŁ:

FEAST - Food Systems That Support Transitions to Healthy and Sustainable Diets (Horizon Europe, 2022-2027)

RESET - Redesigning Gender and Scientific Excellence Together (Horizon 2020, 2021-2024)

GEMMA - Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies (2007-2025)

INTERGENDER - Consortium and Research School in Interdisciplinary Gender Studies (2021-2023)

GRACE - Gender and Cultures of Equality in Europe (Horizon 2020, 2015-2019)

Dane kontaktowe

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-05 e-mail: www: www.gender.uni.lodz.pl

Skład osobowy