PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Różalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- badania w ramach American Studies, Gender Studies, kulturoznawstwa i medioznawstwa

- zainteresowania badawcze: interdyscyplinarne badania nad telewizją z perspektywy kulturoznawczej i postkolonialnej; dyskursy telewizyjne po 11 września 2001 r. w kontekście medialnego wizerunku wojny z terroryzmem i mniejszości muzułmańskiej; historia imigracji do Stanów Zjednoczonych; mniejszości etniczne, rasowe i religijne w Stanach Zjednoczonych i ich kulturowe przedstawienia; kulturotwórcze i edukacyjne role współczesnych mediów – zagadnienia edukacji medialnej i antydyskryminacyjnej; wizerunki kobiet i mniejszości we współczesnych mediach; narracje medialne na temat uchodźców

- koordynacja i udział w projektach międzynarodowych, m.in.: RESET - Redesigning Gender and Scientific Excellence Together, GEMMA - Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies, GRACE - Gender and Cultures of Equality in Europe.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 pokój: 3.27 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00 konsultacje online
czwartek: 09:00-10:00 konsultacje w pokoju 3.27