Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Opis zadań

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia kursowe z literatury polskiej XX i XXI wieku, wybranych zagadnień z metodologii nauki o literaturze, teorii literatury, poetyki i retoryki, socjologii kultury, a także seminaria dyplomowe oraz zajęcia w ramach specjalizacji „Publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna”.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku dotyczą literatury i jej różnorodnych kontekstów. Prowadzone badania dotyczą takich zagadnień szczegółowych, jak:

 • historia literatury polskiej XX i XXI wieku (m.in. Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Stefan Napierski, Zofia Romanowiczowa, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz),
 • recepcja twórczości romantyków,
 • pisarstwo dotyczące totalitaryzmu i ludobójstwa,
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • literatura obszarów trzecich,
 • krytyka literacka,
 • socjologia literatury,
 • literatura wobec kultury masowej,
 • komparatystyka interdyscyplinarna: literatura w horyzoncie oddziaływania innych mediów oraz zjawisk o (para)artystycznym wydźwięku (szczególnie z obszaru kultury wizualnej),
 • granice (i pogranicza) literatury,
 • badania z zakresu antropologii wyobraźni twórczej i mitokrytyki,
 • badania archiwalne, związane z cenzurowaniem literatury powojennej i wpływem systemowej kontroli na życie literackie,
 • związki literatury z historią, polityką i ideologią,
 • literatura jako medium pamięci.

W ramach Zakładu redagowane są czasopisma naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” i „Prace Polonistyczne” oraz funkcjonują, wspierające twórczy rozwój studentów, Koło Naukowe Polonistów, Koło Naukowe Mitokrytyków oraz Koło Naukowe Kultury Literackiej XX i XXI wieku.

Dane kontaktowe

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Skład osobowy