PROFIL PRACOWNIKA: Marzena Woźniak-Łabieniec

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

Zajmuje się badaniami nad cenzurą PRL i wpływem systemowej kontroli publikacji na życie literackie, w tym kontekście także archiwaliami związanymi z wariantywnością tekstów literackich, modyfikowanych pod wpływem m.in. cenzury oraz krytyką genetyczną tekstów. Inny obszar zainteresowań to liryka dwudziestowieczna i najnowsza, zwłaszcza pod kątem jej związków z tradycją. Autorka książek: Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku (Łódź 2022); Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury (Łódź 2012),Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza (Kraków 2002) oraz kilkudziesięciu artykułów o literaturze XX i XXI wieku. Redaktor m.in. tomów Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku (Łódź 2020), "Lancetem, a nie maczugą". Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965, tom I serii Prace Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL, red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012; Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Universitas, Kraków 2001.

Przewodniczy Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN: https://kbgid.pan.pl/

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

Członek Rady serii wydawniczej: Projekt: Egzystencja i Literatura, poświęconej współczesnym polskim pisarzom: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/serie/seria/projek...

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.73 i 3.50 90-236 Łódź