PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Bocheński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu. Obowiązki:

1. Koordynacja pracy naukowej i dydaktycznej w jednostce,

2. Uzgadnianie planów prac naukowo-badawczych jednostki,

3. Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce,

4. Organizowanie bazy materialnej stanowiącej podstawę działania jednostki i nadzór nad właściwym jej wykorzystaniem,

5. Koordynacja obsady zajęć dydaktycznych dla pracowników jednostki, zgodnie z ich kwalifikacjami.

6. Nadzór nad hospitacją zajęć dydaktycznych.

7. Nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce.


BIOGRAM

Tomasz Bocheński, literaturoznawca, eseista, krytyk literacki i teatralny. Debiut naukowy: Człowiek rozdwojony w „Nienasyceniu” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Prace Polonistyczne” 1984. Debiut literacki: Człowiek wobec dżumy, „Twórczość” 1989, nr 1. W1994 r. wydał pierwszą pełną monografię powieści Witkacego pt. Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja (Wydanictwo UŁ), a w 2005 pierwszą polską książkę o czarnym humorze - Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste (Universitas). W 2010 opublikował zbiór esejów Witkacy i reszta świata (Officyna). Od 1979 rozmawia z pisarzami i artystami - pierwsza rozmowa z Ludwikiem Benoit, znanym polskim aktorem. Później m. in. z Mrożkiem, Henem, Witkowskim, Vargą… W 2012 takie rozmowy istotne o sztuce prowadzi w stworzonej przez siebie Akademii Literatury Polskiej, m. in. z Myśliwskim, Bieńczykiem, Liberą, Kruszyńskim, Nowakowskim, Stasiukiem, Bartem, Kuryluk, Iwasiów, Miłoszewskim, Deglerem… W latach dziewięćdziesiątych współpracował z „Verte” dodatkiem „Gazety Wyborczej”, później publikował w czasopismach literackich i naukowych, w latach 2007-2009 był stałym recenzentem „Dziennika Polska Świat”, od 2011 roku współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Publikuje też teksty prozatorskie. Np. Kołdra Hioba (Łódź 2010), Czułe okrucieństwo, okrutna czułość (Homo sentiens. Człowiek czujący, Lublin 2013), Otwarcie Muzeum Osobliwości („Tygiel Kultury” 2013 nr 6), opublikował również fragmenty dziennika amerykańskiego - Nożyce Thoreau (Olsztyn 2013). Wydał zbiór esejów o współczesnej literaturze Tango bez Edka, nominowany do Nagrody Literackiej m. Gdynia (2019). Tom rozmów z Wiesławem Myśliwskim przeprowadzonych na UŁ ukaże się w 2021 r.

Pod koniec lat 80. z Piotrem Groblińskim - poetą, współtworzył i organizował Biesiady literackie oraz wydawał czasopismo trzeciego obiegu „Baal Anonim”. Przed wyborami czerwcowymi 1989 r. Bocheński i Grobliński stworzyli performans Nieporozumienie, który ironicznie komentował sojusz barbarzyńców z partii z tzw. nowymi ludźmi. Od końca lat 80. Bocheński współpracuje z drzeworytnikiem Andrzejem Nowickim. Uczestniczył w twórczych spotkaniach w Drzeworytni przy Piotrkowskiej, pisał eseje do jednodniówek, katalogów, tek grafik, wieczorów artystycznych, brał udział w akcjach artystycznych np. w Marszu z Grafikami, grał w filmach o matrycach drzeworytniczych… Od 2004 wspólpracuje z fotografem i wydawcą Jackiem Kusińskim (wstęp do katalogu, wywiady z Michałem Urbaniakiem i Janem Machulskim w książce Piotrkowska. Spacer pierwszy, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź 2008, wstęp do książki Bolesława Lesmana, Recepta na miliony…).

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się improwizacją w literaturze XX i XXI w., w szczególności: artystycznymi teoriami improwizacji, inwencjami i wariacjami literackimi, relacjami między inwencją a stereotypem, związkami literatury i muzyki.

Badam humor jako formą poznania, także czarny humor jako znak kryzysów kultury.

Piszę eseje o pisarstwie wolnym od natręctw myślowych oraz o oddziaływaniu technologii na twórczość.

Zajmuję się ćwiczeniami duchowymi współczesnych pisarzy oraz związkiem rygorów mentalnych i twórczej inwencji.


KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 372 90-236 Łódź