PROFIL PRACOWNIKA: Grażyna Frank-Rakowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków obejmuje - między innymi - następujące czynności:

 • Obsługa strony internetowej IFPiL w zakresie kierunku: filologia polska, studia I i II stopnia (www.polonistyka.uni.lodz.pl); w tym m.in. umieszczanie na stronie aktualnych informacji dotyczących konsultacji pracowników, listy lektur, zmian osobowych itp.
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym obsługa skrzynki e-mail: polonistyka@uni.lodz.pl
 • Obsługa systemu SimpleERP (wprowadzanie na stan majątkowy sprzętu elektronicznego oraz AGD dla wszystkich Zakładów wchodzących w skład IFPiL oraz dla IFPiL)
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej IFPiL;
 • Zamawianie: konserwacji urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych itp. dla Zakładów IFPiL oraz dla sekretariatu IFPiL
 • Sporządzanie zbiorczego zapotrzebowania na materiały biurowe i eksploatacyjne dla IFPiL
 • Rozliczanie faktur i rachunków za dostawy i usługi, not wewnętrznych, przedpłat konferencyjnych, delegacji służbowych itp.
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych dla pracowników IFPiL oraz osób spoza UŁ
 • Prowadzenie rejestru wydatków Zakładów Literaturoznawczych, wchodzących w skład IFPiL
 • Przygotowanie planów urlopowych pracowników
 • Sporządzanie wykazów tematów prac licencjackich i magisterskich, przygotowywanych w bieżącym roku akademickim w IFPiL

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-52-13

Pomorska 171/173 pokój: 3.94 90-236 Łódź