PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Domagalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajęcia kursowe na licencjackich i uzupełniających studiach magisterskich na kierunku filologia polska. Profilowane zajęcia w bloku B i C dotyczące problematyki Zagłady oraz relacji polsko-żydowskich w XIX i XX wieku.

BIOGRAM

Doktor habilitowana nauk humanistycznych o specjalności literaturoznawczej , profesor UŁ. Autorka dwóch monografii: Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” 1921–1934 i „Prosto z mostu” 1935–1939 (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2004) poświęconej problematyce antysemityzmu i nacjonalizmu w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), wyd. Neriton, Warszawa 2015 omawiającej polską prozę antysemicką przełomu XIX i XX wieku oraz wielu publikacji w kraju i zagranicą.

ZAINTERESOWANIA

  • Historia i kultura Żydów polskich ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich w końcu XIX i I połowie XX wieku.
  • przejawy antysemityzmu i nacjonalizmu w prasie i literaturze tego okresu.
  • Zagłada w badaniach historyków i jej obraz w literaturze oraz w formach biograficznych.
  • Fantazmat żydowski w literaturze i kulturze XIX i XX wieku.

OSIĄGNIECIA

Za książkę Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912) (Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015) otrzymała w 2016 roku nagrodę im. Marii i Łukasza Hirszowiczów przyznawaną przez Żydowski Instytut Historyczny oraz uzyskała nominację do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło w dziedzinie humanistyki.

KONTAKT I DYŻURY