Zakład Nauki o Przestępstwie

Opis zadań

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności dydaktycznej, kształcenie kadry naukowej oraz prowadzenie działalności naukowej zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwe kolegium do spraw nauki.

Dane kontaktowe

Zakład Nauki o Przestępstwie

Skład osobowy