Katedra Cytobiochemii

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Anna Krześlak, prof. UŁ

Tematyka badań:

 • Identyfikacja potencjalnych markerów nowotworów piersi, prostaty, endometrium, pęcherza moczowego, jelita grubego i przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej
 • Zaburzenia transmisji sygnałów komórkowych w transformacji nowotworowej i stanach zapalnych
 • Personalizacja terapii przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Modyfikacje epigenetyczne w chorobach nowotworowych
 • Glikozylacja białek w regulacji metabolizmu komórek nowotworowych

Projekty naukowe:

 • Ocena ekspresji i subkomórkowej lokalizacjiporyn VDACoraz identyfikacja ich partnerów białkowych w rakach piersi. Kierownik – dr Paweł Jóźwiak . Realizacja w latach 2021-2023;konkurs: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza; 37/IDUB/ 2021
 • Ligandy peptydowe adhezyjnego receptora oddziałującego z białkami G F5 w modulacji odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez makrofagi. Kierownik - dr Damian Jacenik. Realizacja w latach: 2021-2023; konkurs: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza; 6/IDUB/MLOD/2021
 • ADGRF5 jako regulator odpowiedzi immunologicznej oraz integralności połączeń szczelinowych we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz nowotworach jelita grubego związanych ze stanem zapalnym. Kierownik - dr Damian Jacenik. Realizacja w latach 2019-2022. NCN, SONATINA, UMO-2019/32/C/NZ5/00064
 • Wpływ zahamowania aktywności kompleksu Polycomb PRC1 na proces autofagii w komórkach raka endometrium i piersi. Kierownik: Aleksandra Szustka, promotor- dr hab. Anna Krześlak, Realizacja w latach 2019-2022, NCN, PRELUDIUM, UMO-2018/31/N/NZ5/01046
 • Sygnalizacja estrogenowa w patofizjologii jelit. Kierownik - mgr Damian Jacenik, promotor - prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska. Realizacja w latach 2017-2018. NCN, ETIUDA, UMO-2017/24/T/NZ5/00045;
 • Grelina i jej znaczenie w nowotworach. Kierownik: dr Adam Cygankiewicz. Realizacja w latach 2018-2029, NCN, Miniatura
 • Potencjalna rola EZH2 jako koaktywatora receptora androgenowego w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i przejściem epitelialno-mezenchymalnym w potrójnie negatywnych rakach piersi. Kierownik: dr Ewa Forma. Realizacja w latach 2018-2019, NCN, Miniatura,DEC-2018/02/X/NZ5/01332
 • Rola mitochondrialnej izoformy O-GlcNAc transferazy w zależnej od glukozy regulacji aktywności glikolitycznej komórek prawidłowych i nowotworowych piersi. Kierownik - dr Paweł Jóźwiak. Realizacja w latach 2016-2019, NCN, SONATA, UMO-2015/19/D/NZ3/01488
 • Rola wzajemnych zależności między TET3 i O-GlcNAc transferazą w progresji nowotworów. Kierownik – mgr Piotr Ciesielski, promotor - dr hab. Anna Krześlak. Realizacja w latach 2016-2019. NCN, PRELUDIUM, UMO-2015/19/N/NZ3/01311
 • Receptor estrogenów GPER jako modulator chorób zapalnych i czynnościowych układu pokarmowego oraz nowotworów jelita grubego. Kierownik - mgr Damian Jacenik, promotor - prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska. Realizacja w latach 2016-2019, NCN,PRELUDIUM UMO-2015/17/N/NZ5/00336
 • Wpływ O-GlcNAc transferazy na regulowaną przez kompleksy Polycomb represję genów związanych z różnicowaniem komórek raka piersi. Kierownik – dr hab. Anna Krześlak, Realizacja w latach 2013-2016, NCN, OPUS, UMO-2012/07/b/NZ3/00234

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia na kierunkach :

 • biologia,
 • biologia kryminalistyczna
 • mikrobiologia,
 • biotechnologia,
 • genetyka
 • ekomiasto

Pracownicy Katedry sprawują opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi przygotowywanymi na kierunkach biologia i genetyka oraz są zaangażowani w promowanie prac doktorskich


Dane kontaktowe

Katedra Cytobiochemii

 • Pomorska 141/143 (Katedra Cytobiochemii) 90-236 Łódź
 • Pomorska 141/143 (Katedra Cytobiochemii) 90-236 Łódź
tel: 42-635-43-35 e-mail: www: http://www.cytobiochemia.uni.lodz.pl/linki.html

Skład osobowy