PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Jóźwiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja ćwiczeń i wykładów.

Prowadzenie badań naukowych.

Pisanie projektów badawczych.

Przygotowanie manuskryptów prac oryginalnych i przeglądowych.

BIOGRAM

Swoja przygodę z nauką rozpocząłem realizując prace doktorską w Katedrze Cytobiochemii UŁ, która dotyczyła roli transporterów glukozy w nowotworzeniu. Po ukończeniu studiów doktorskich uczestniczyłem w badaniach, których celem było określenie wpływu zaburzeń O-GlcNAcylacji na wybrane czynniki epigenetyczne. Obecnie moje badania naukowe koncentrują się wokół roli mitochondrialnej izoformy O-GlcNAc transferazy i jej wpływu na funkcję mitochondriów oraz metabolizm energetyczny komórek. Doświadczenie i wiedzę dotyczącą badań O-GlcNAcylacji białek zdobywałem między innymi podczas realizacji stypendium badawczego na Uniwersytecie w Lille.


ZAINTERESOWANIA

Naukowe:

- metabolizmu energetyczny komórek nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem roli glukozy jako podstawowego substratu energetycznego.

- zaburzenia funkcji mitochondriów w komórkach nowotworowych

Fobbystyczne:

- fotografia

- podróże

OSIĄGNIECIA

- projekt NCN w ramach konkursu Sonata 10

- zagraniczny staż badawczy w ramach stypendium im. Bekkera finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

KONTAKT I DYŻURY