PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Bryś

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich wyników
  • aplikowanie o granty badawcze
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia
  • opieka merytoryczna nad doktorantami

BIOGRAM

Profesor nauk biologicznych, tytuł naukowy nadany 26 czerwca 2014 r.


ZAINTERESOWANIA

Tematyka badawcza: Ekspresja genów/białek w aspekcie różnicowania komórkowego i transformacji nowotworowej w raku piersi, endometrium oraz prostaty; udział genu/białka TopBP1 w nowotworzeniu rodzinnego raka piersi kobiet;zaburzenia szlaków przekazywania sygnałów z udziałem receptorów hormonów steroidowych; polimorfizm genów;

OSIĄGNIECIA

Dorobek naukowy: autor lub współautor ponad 100 artykułów oryginalnych i przeglądowych, rozdziału w podręczniku akademickim, monografii, haseł encyklopedycznych oraz ponad 60 doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych

KONTAKT I DYŻURY