Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma dotyczące Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej oraz krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki w zakresie: historii, polityki, politologii, mediów, filmu, kultury, ekonomii, socjologii, filozofii, marketingu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych. Kompletowane są również książki z zakresu problematyki kobiet oraz piśmiennictwo dotyczące Kanady.

Do głównych zadań pracowników należą:

  • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii, kultury, gospodarki itd. Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki;
  • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
  • udostępnianie księgozbioru:
    • na miejscu – w czytelni,
    • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UŁ;
  • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
  • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  • ul. Lindleya 5A 90–131 Łódź
tel: 42-635-42-48 e-mail:

Skład osobowy