Katedra Ekonometrii

Opis zadań

Do głównych kierunków badań Katedry Ekonometrii należą badania statystyczno-ekonometryczne w zakresie teorii i zastosowań. Analizowane obszary badawcze to: teoria ekonometrii, ekonometria finansowa, prognozowanie rynków finansowych, ekonomia matematyczna, stochastyczne równania różniczkowe, ekonometryczne modele wielorównaniowe, programowanie i symulacje komputerowe, teoria wzrostu gospodarczego i jego modelowanie, dynamika makroekonomiczna, równowaga i cykle gospodarcze, modelowanie systemów finansowych, polityka pieniężna i jej reguły, modelowanie wymiany międzynarodowej i kursów walutowych, kapitał ludzki i społeczny: pomiar i modele, optymalne zróżnicowanie dochodów.

Strona WWW: http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl

Dane kontaktowe

Katedra Ekonometrii

  • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-48 e-mail: www: http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl

Skład osobowy