Katedra Badań Operacyjnych

Opis zadań

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego jest częścią Instytutu Logistyki i Informatyki należącego do Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Pracuje w niej aktualnie jeden profesor, sześcioro adiunktów, jeden starszy wykładowca, oraz troje asystentów. Pracownicy pracują naukowo oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianych badań operacyjnych. Badania operacyjne (ang. OR/MS - Operations Research/Management Science) to kompleksowa dziedzina nauki związana z teorią podejmowania decyzji oraz modelowaniem matematycznym w ekonomii. Obejmują one wiele metod szczegółowych i algorytmów optymalizacyjnych, m.in.:

  • programowanie matematyczne (liniowe i nieliniowe),
  • programowanie wielokryterialne,
  • metody optymalizacyjne stosowane w analizie sieciowej, logistyce oraz w analizie zapasów,
  • metody optymalizacyjne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem i bankowości,
  • metody analizy danych,
  • metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
  • metody symulacji stochastycznej.

Dane kontaktowe

Katedra Badań Operacyjnych

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź

Skład osobowy