PROFIL PRACOWNIKA: Gabriela Adamczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Studiów Niestacjonarnych WMiI UŁ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość (wykaz koordynowanych i prowadzonych zajęć w USOS)
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach wydziałowych;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu planów zajęć dydaktycznych;
 • udział w obsłudze studenta studiów niestacjonarnych WMiI UŁ w USOS;
 • uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni m.in. wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

ZAINTERESOWANIA

aktywność naukowa: analiza zespolona i funkcje specjalne

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 22 pokój: A331 90-238 Łódź

Dyżury

sobota: 00:00-00:30 kolejny dyżur sobota 06.04.2024, godz. 14.45 - 15.30

tel: 42-635-59-12

Stefana Banacha 22 pokój: A331 90-238 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00