Katedra Analizy Nieliniowej

Opis zadań

Działalność naukowa:  
  • teoria punktu stałego
  • iteracje
  • nieskończenie wymiarowa holomorficzność
  • nieliniowa analiza funkcjonalna
  • multifunkcje
  • nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne;
  • geometria wypukła i dyskretna.
 


Dane kontaktowe

Katedra Analizy Nieliniowej

Skład osobowy