Dział Księgowości

Opis zadań

Dział Księgowości pracuje w kilku systemach takich jak: PP, system finansowo- księgowy ERP - SIMPLE oraz systemy bankowe. Wykonując swoje obowiązki ewidencjonujemy zdarzenia dotyczące wszystkich działalności UŁ. Do podstawowych zadań realizowanych przez pracowników Działu Księgowości należą:

1/ sprawdzanie, zatwierdzanie i dekretacja dokumentów zakupu i sprzedaży,

2/ wprowadzanie do systemu dokumentów wewnętrznych,

3/ import/wprowadzanie, dekretacja i archiwizacja wyciągów bankowych,

4/ prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem finansowym wyjazdów służbowych za granicę pracowników, doktorantów i studentów UŁ,

5/ rozliczanie podatku VAT i CIT,

5/ przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań finansowych UŁ.

Dane kontaktowe

Dział Księgowości

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-94

Skład osobowy