Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Opis zadań

Pracownicy naukowi Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego prowadzą badania dotyczące:

– precyzyjnego wyznaczania przekrojów czynnych na oddziaływanie neutronów z jądrami atomowymi, ważnych dla astrofizyki jądrowej (syntezy pierwiastków chemicznych w gwiazdach), dla technologii jądrowej (transmutacji odpadów jądrowych i budowy reaktorów IV generacji) oraz dla badań podstawowych z zakresu fizyki jądrowej,

– struktury jąder atomowych (spektrometria promieniowania gamma i elektronów konwersji wewnętrznej),

– rozpadów egzotycznych jąder atomowych,

– oceny narażenia personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie jonizujące,

– oceny narażenia na radon i jego produkty rozpadu,

– zastosowania nowych rodzajów dozymetrów w ochronie radiologicznej.


Badania prowadzone są we współpracy z kilkoma ośrodkami naukowymi. Pracownicy KFJiBR biorą udział w badaniach:

– w CERN (Szwajcaria) w ramach Współpracy n_TOF,

– w Laboratorium Fizyki Neutronowej (LFN) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja),

– w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach międzynarodowego konsorcjum EAGLE (akronim od Central European Array for Gamma Levels Evaluations).


W skład Katedry wchodzi dobrze wyposażona Pracownia Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii dysponująca nowoczesnym zestawem aparatury do prowadzenia przez studentów prostych eksperymentów. Dotyczą one rejestracji i spektrometrii promieniowania alfa, beta i gamma oraz neutronów, badania właściwości promieniowania i oddziaływania z materią. Pomiary dozymetryczne wykonywane są za pomocą standardowych dozymetrów promieniowania jonizującego, dozymetrów termolumine-scencyjnych, a także sprzętu przeznaczonego do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Pracownia posiada źródła wszystkich wymienionych rodzajów promieniowania oraz źródło promieniowania X.

Dane kontaktowe

Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

  • Pomorska 149/153 (Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego (KFJiBR)) pokój: 431 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-41 e-mail: www: https://www.wfis.uni.lodz.pl/kfj/pl/default.html

Skład osobowy

Lista jednostek