Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Opis zadań


Pracownicy Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego (KFJiBR) prowadzą badania naukowe w zakresie:


  1. Fizyki jądrowej:
  • precyzyjne wyznaczanie przekrojów czynnych na oddziaływanie neutronów z jądrami atomowymi, ważnych dla astrofizyki jądrowej (syntezy pierwiastków chemicznych w gwiazdach) oraz dla technologii jądrowej (transmutacji odpadów jądrowych i budowy reaktorów IV generacji),
  • struktury jąder atomowych (badania K izomerów przy wykorzystaniu połączonej spektroskopii gamma i elektronów konwersji wewnętrznej),
  • rozpadów egzotycznych jąder atomowych.


2. Ochrony radiologicznej:

  • oceny narażenia personelu medycznego i pacjentów na promieniowanie jonizujące,
  • zastosowania nowych rodzajów dozymetrów w ochronie radiologicznej.


Badania prowadzone są we współpracy z kilkoma ośrodkami naukowymi. Pracownicy KFJiBR biorą udział w badaniach:

  • w CERN (Szwajcaria) w ramach Współpracy n_TOF,
  • w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach międzynarodowego konsorcjum EAGLE (akronim od Central European Array for Gamma Levels Evaluations).


Pracownicy Katedry realizują projekty naukowe IDUB (UŁ), NCN oraz EU (Horyzont 2020).


W skład Katedry wchodzi dobrze wyposażona Pracownia Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii dysponująca nowoczesnym zestawem aparatury do prowadzenia przez studentów prostych eksperymentów. Dotyczą one rejestracji i spektrometrii promieniowania alfa, beta i gamma oraz neutronów, badania właściwości promieniowania i oddziaływania z materią. Pomiary dozymetryczne wykonywane są za pomocą standardowych dozymetrów promieniowania jonizującego, dozymetrów termolumine-scencyjnych, a także sprzętu przeznaczonego do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej. Pracownia posiada źródła wszystkich wymienionych rodzajów promieniowania oraz źródło promieniowania X.

Dane kontaktowe

Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-41 e-mail: www: https://www.wfis.uni.lodz.pl/kfj

Skład osobowy

Lista jednostek