Katedra Neurobiologii

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

p.o. Kierownika: dr hab. Renata Bocian


Tematyka badań

W obrębie Katedry Neurobiologii funkcjonują cztery laboratoria, w których prowadzone są badania z zakresu neurobiologii, neurofizjologii i neurochemii ośrodkowego układu nerwowego.

1/ W pracowni IN VITRO prowadzone są badania dotyczące:

 • podstaw zjawisk oscylacyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym;
 • mechanizmów związanych z generowaniem rytmu theta rejestrowanego w formacji hipokampa (HPC) oraz obszarze tylnego podwzgórza (PHa) w warunkach pozaustrojowych;
 • aktywności pojedynczych neuronów HPC i PHa rejestrowanych w skrawkach mózgowych podczas generowania aktywności rytmicznej w paśmie theta.

2/ W pracowni IN VIVO prowadzone są badania mające na celu poznanie:

 • mechanizmów generowania rytmu theta rejestrowanego w formacji hipokampa (HPC) oraz obszarze tylnego podwzgórza (PHa) u anestetyzowanego szczura;
 • aktywności pojedynczych neuronów HPC i PHa rejestrowanych podczas generowania rytmu theta w warunkach in vivo;
 • wpływu drażnienie nerwu błędnego na hipokampalny rytm theta.

3/ W pracowni neurochemicznej (HPLC) prowadzone są badania nad:

 • interakcją układu nerwowego i odpornościowego (molekularnymi i komórkowymi mechanizmami kompensacyjnymi);
 • zmianami poziomów neuroprzekaźników w wybranych strukturach mózgowych;
 • behawioralną i neurochemiczną odpowiedzią organizmu na zakażenie Toxoplasma gondii;
 • barierami mózgowymi w cukrzycy.

4/ W pracowni behawioralnej prowadzone są badania koncentrujące się na:

 • ośrodkowych mechanizmach behawioralnych, neurochemicznych oraz neuroreceptorowych reakcji emocjonalnych oraz interakcji socjalnych;
 • analizie różnych stanów emocjonalnych w korelacji ze zmianami aktywności monoaminergicznych systemów neurotransmisyjnych w tych obszarach mózgu, które zangazowane są w odbiór i przetwarzanie informacji zagrażającej lub stresogennej.


Projekty naukowe (od 2011 r.)

 • Grant NCN, Nr UMO-2017/25/B/NZ4/01476 Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitro (2018 - 2022)
 • Grant NCN, Nr UMO-2017/26/D/NZ4/00159 Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera (2018 - 2022)
 • Grant NCN, Nr DEC-2012/07/B/NZ4/00205 Interakcje układu nerwowego i odpornościowego w mechanizmach kompensacyjnych na poziomie molekularnym i komórkowym (2013 – 2016)
 • Grant NCN nr UMO-2011/01/B/NZ4/00373 Rytm theta typu II rejestrowany w obszarze tylnego podwzgórza: badania in vivo oraz in vitro (w trakcie realizacji 2011 – 2014)
 • Grant NCN nr UMO−2011/01/N/NZ4/01722 Oreksynergiczna, glutaminergiczna i serotoninergiczna kontrola aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro (2011 – 2013)


Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Instytut Farmakologii im. Jerzego maja Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizjologii
 • The Hebrew University of Jerusalem, The Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences
 • Neuromedical Sp. z o.o
 • Medical Technology Center Sp. z o.o.


Dydaktyka

Pracownicy Katedry Neurobiologii współrealizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia z fizjologii zwierząt i człowieka, histologii zwierząt oraz szeroko pojętej neurobiologii, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biologia kryminalistyczna,
 • Mikrobiologia,
 • Psychologia.

Dane kontaktowe

Katedra Neurobiologii

 • Pomorska 141/143 (Sekretariat (Neu-5)) 90-236 Łódź
tel: 42-665-56-70 Sekretariat e-mail:

Skład osobowy