Zespół ds. Publikacji Elektronicznych i Deponowania

Opis zadań

Zespół ds. Publikacji Elektronicznych i Deponowania zajmuje się kompleksową obsługą procesu publikowania elektronicznych wersji czasopism i monografii Wydawnictwa UŁ:

- Tworzenie i aktualizowanie stron internetowych czasopism na platformie czasopism UŁ Open Journal System, Digital Commons

- Przygotowywanie i kontrola plików wersji elektronicznych monografii i artykułów naukowych

- Opracowanie metadanych

- Publikowanie wersji elektronicznych czasopism (OJS, Digital Commons, RUŁ, CEEOL, EBSCO, BazHum, DOAJ).

- Publikowanie i deponowanie monografii w otwartym dostępie w Repozytorium UŁ

- Rejestracja i obsługa numerów DOI

- Obsługa egzemplarzy obowiązkowych publikacji elektronicznych w Bibliotece Narodowej

- Zamieszczanie w sprzedaży ebooków Wydawnictwa UŁDane kontaktowe

Zespół ds. Publikacji Elektronicznych i Deponowania

  • Jana Matejki 34A 90-237 Łódź
tel: 42-635-59-67

Skład osobowy