Dział Wydawniczy

Opis zadań

Do zadań Działu Wydawniczego należy:

  • tworzenie i aktualizacja planu wydawniczego;
  • ścisła współpraca z autorami zgłaszającymi publikacje do wydania;
  • kierowanie monografii do recenzji;
  • zawieranie umów autorskich;
  • ostateczne rozliczanie publikacji;
  • opracowywanie redakcyjne monografii;
  • ścisła współpraca z działem produkcji i promocji WUŁ.

Działamy na podstawie Zarządzenia Rektora nr 163 z dnia 16.06.2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące publikowania w Wydawnictwie UŁ znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce dla Autorów:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/dla-autorow/

Dane kontaktowe

Dział Wydawniczy

  • Jana Matejki 34A 90-237 Łódź
e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek