Zespół Redaktorów Merytorycznych

Opis zadań

Do zadań Zespołu Redaktorów Merytorycznych należy opracowywanie redakcyjne monografii oraz ścisła współpraca z Działem Produkcji WUŁ.

Działamy na podstawie Zarządzenia Rektora nr 163 z dnia 16.06.2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące publikowania w Wydawnictwie UŁ znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce dla Autorów:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/dla-autorow/

Dane kontaktowe

Zespół Redaktorów Merytorycznych

  • Jana Matejki 34A 90-237 Łódź
tel: 42-635-55-72

Skład osobowy