Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kruk

Tematyka badań

 • Rola ryb jako indykatora degradacji środowiska i regulatora procesów biologicznych; ocena długoterminowych zmian w zgrupowaniach ryb
 • Monitoring ichtiofauny systemów rzecznych i starorzeczy
 • Monitoring, ekologia i biologia wybranych europejskich gatunków minogów, ryb, płazów, gadów i ptaków
 • Biologia tropikalnych gatunków ryb, płazów i gadów
 • Ekologia inwazyjnych gatunków ryb
 • Strategia żerowania ryb; rozdział ich nisz pokarmowych na podstawie analizy preferencji siedliskowych ofiar
 • Ocena jakości wód na podstawie parametrów fizyko-chemicznych oraz zgrupowań bezkręgowców i ryb
 • Skład, struktura i produktywność zgrupowań owadów Chironomidae w rzekach nizinnych
 • Deformacje morfologiczne larw owadów jako wskaźnik jakości wody
 • Ekologia chruścików (Trichoptera) oraz ich zdolności adaptacyjne względem antropogenicznych przekształceń środowiska wodnego
 • Genomika populacji ryb, płazów i ptaków
 • Starzenie się – jego pochodzenie i ewolucja u ryb
 • Behawior psów i naczelnych
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na występowanie i rozprzestrzenienie gatunków chronionych
 • Interakcje międzygatunkowe
 • Modelowanie matematyczne w ekologii i biologii

Dydaktyka

Pracownicy Katedry współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe, pracownie specjalistyczne, zajęcia w e-learningu) na studiach stacjonarnych I i II stopnia, w zakresie szeroko pojętej ekologii, zoologii kręgowców, hydrobiologii, ochrony środowiska, na kierunkach:

 • Biologia
 • Ochrona środowiska
 • Biotechnologia
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • EkoMiasto

Honorowi Pracownicy

 • prof. dr hab. Ali Serhan Tarkan
 • prof. dr hab. Marina Piria

Redakcja czasopism

 • Journal of Vertebrate Biology – redaktor naczelny: dr hab. Carl Smith, prof. UŁ

Projekty naukowe

 • KE – MarieSkłodowska-Curie Actions – HORIZON-MSCA-2022-PF-01, projekt 101105250 – PROSPER – Predicting the ecological and evolutionary consequences of barriers and fish passes in Europe’s rivers; stypendystka: dr Dagmara Błońska (lata realizacji: 2023-2025)
 • NCN – SONATA – UMO-2021/43/D/NZ8/01704 – Rola bakterii symbiotycznych w komunikacji chemicznej u gadów; kierownik: dr Alejandro Ibáñez Ricomá (lata realizacji: 2022-2025)
 • NCN – OPUS – UMO-2021/41/B/NZ8/02567 – Czy dynamika koewolucji generuje specyficzne dla populacji reakcje na gatunek inwazyjny? kierownik: prof. dr hab. Martin Reichard (lata realizacji: 2022-2025)
 • NCN – SONATA – UMO-2020/39/D/NZ8/02399 – EXILE – Egzobiologia na Ziemi; kierownik dr hab. Philippe Kok, prof. UŁ (lata realizacji: 2021-2024)
 • NCN – POLONEZ – UMO-2016/21/P/NZ8/03919 – Convergent evolution in the threespine stickleback; projekt współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND); kierownik: dr hab. Carl Smith, prof. UŁ; wykonawca: prof. dr hab. Mirosław Przybylski (lata realizacji: 2017-2019)
 • NCN – OPUS – UMO-2015/19/B/ST10/02167 – Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych; kierownik: dr hab. Edyta Kiedrzyńska; wykonawca: prof. Andrzej Kruk (lata realizacji: 2016-2019)
 • Development and implementation of risk assessment tools for non-native aquatic taxa (projekt międzynarodowy); UK Department of Environment, Food and Rural Affairs, CEFAS, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Sciences, Lowestoft, UK; wykonawca: dr hab. Lorenzo Vilizzi, prof. UŁ (od 2004)
 • NCN – SONATA – UMO-2011/01/D/NZ8/01807 – Cechy biologii basa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywanych zmian klimatu; kierownik: dr hab. Grzegorz Zięba (lata realizacji: 2011-2016)
 • NCN/MNiSW – N N 304 023 240 – Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska; kierownik: dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. UŁ (lata realizacji 2011-2016)
 • NCN/MNiSW – N304 305 140 – Zagrożenia i długoterminowe zmiany (1963-2013) w ichtiofaunie Warty wskutek stresów antropogenicznych i oddziaływania gatunków inwazyjnych; kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kruk (lata realizacji: 2011-2016)

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Chorwacja, Zagrzeb, University of Zagreb
 • Czechy, Brno, Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences
 • Chiny, Kunming, Yunnan University
 • Chiny, Shanghai, Shanghai Natural History Museum
 • Chiny, Wuhan/Pekin, Chinese Academy of Sciences / University of Chinese Academy of Sciences
 • Finlandia, Helsinki, University of Helsinki
 • Francja, Tuluza, Université Paul Sabatier
 • Japonia, Mie, Mie University
 • Japonia, Tokio, University of Tokyo, University Museum
 • Niemcy, Monachium, Ludwig Maximilians Universitat (LMU)
 • Norwegia, Oslo, University of Oslo
 • Rumunia, Sybin, Lucian Blaga University of Sibiu
 • Słowacja, Bratysława, Comenius University in Bratislava
 • Turcja, Muğla, Muğla Sıtkı Koçman University
 • USA, Delaware, Ohio Weseyan University
 • USA, Tallahassee, Florida State University
 • Wielka Brytania, Edynburg, University of Edinburgh
 • Wielka Brytania, Londyn, The Natural History Museum
 • Wielka Brytania, Lowestoft, CEFAS, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
 • Wielka Brytania, Nottingham, Nottingham Trent University
 • Wielka Brytania, Nottingham, University of Nottingham
 • Wielka Brytania, Wallingford, Centre for Ecology and Hydrology

 

 • Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Biologii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych

Dane kontaktowe

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-33 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek