PROFIL PRACOWNIKA: Kacper Pyrzanowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczbych.

3. Działalność naukowa.

  • Udział w realizacji projektów naukowych i dydaktycznych;
  • Udział w badaniach terenowych Katedry.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców: 42-635-44-33

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 432 90-237 Łodź

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź