PROFIL PRACOWNIKA: Richard Bailey

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Tematyka badań: Wpływ domieszki genetycznej na ewolucję i adaptację; Strefy specjacji i hybrydyzacji; Dynamika chorób zakaźnych; Wieloczynnikowa genetyka ilościowa; Genomika ewolucyjna; Ewolucja zespołów organizmów i sieci pokarmowych; Organizmy modelowe: zwierzęta gospodarskie, ptaki, stawonogi.

Reasearch areas: The impacts of admixture on evolution and adaptation; Speciation and hybrid zones; Dynamics of infectious diseases; Multivariate quantitative genetics; Evolutionary genomics; Community and food web evolution; Livestock, birds, arthropods.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź