PROFIL PRACOWNIKA: Bartosz Janic

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako wykładowca prowadzę zajęcia z ekologii i zoologii kręgowców.

Do moich obowiązków należy:

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

· prowadzenie zajęć dydaktycznych;

· udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

· przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

· opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

· prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

· praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

· praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

· organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

· organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

BIOGRAM

Pracuję w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na stanowisku naukowo-technicznym i dydaktycznym. W ramach swoich zawodowych obowiązków uczestniczę w projektach badawczych realizowanych w katedrze. Jednak z zamiłowania jestem ornitologiem i to właśnie projekty związane z ekologią ptaków zajmują mnie najbardziej. Szczególną uwagę zwracam na dwa gatunki - bociana czarnego i pustułkę.

ZAINTERESOWANIA

Od lat wolny czas spędzam pod żaglami choć wyprawy w góry czy dalekie trasy rowerowe również nie są mi obce.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat KEiZK: 42-635-44-33

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź