PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Błońska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje zainteresowania zawodowe skoncentrowane są wokół biologii i ekologii ryb słodkowodnych, przede wszystkim gatunków inwazyjnych. W ramach przygotowania pracy doktorskiej badałam potencjalne oddziaływania między ponto-kaspijskimi babkami a wybranymi gatunkami ryb i kiełży, występującymi na obszarach kolonizowanych przez babki. Aktualnie w swoich badaniach wykorzystuję również analizę parametrów stresu oksydacyjnego we współpracy z Katedrą Biofizyki Skażeń Środowiska.

Wspólnie z dr. Mariuszem Tszydlem realizujemy badania mające na celu możliwość wykorzystania wybranych gatunków bezkręgowców wodnych (m. in. chruścików) w kompleksowym monitoringu wód powierzchniowych terenów zurbanizowanych.

W Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców pełnię również funkcję koorydantora dydaktycznego.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców: 42-635-44-33